Katalogy ložisek SKF

Poslední vydání Hlavního katalogu SKF vyšlo v roce 1989. Od té doby byl přeložen do 16 jazyků a distribuován více než jednomu miliónu zákazníků na celém světě. Toto vydání představilo “Novou teorii životnosti SKF”, která se od té doby stala nejdůležitějším technickým standardem  v oboru valivých ložisek. Velké rozšíření katalogu a jeho přijetí odbornou veřejností dokazuje, že Hlavní katalog SKF je v celém odvětví všeobecně považován za svého druhu směrodatný referenční zdroj informací.

Hlavní katalog SKF v PDF :
1/  Předmluva 7,7 MB
2/  Volba typu ložiska 2,5 MB
3/  Určení velikost ložiska 1,6 MB
4/  Tření ložisek 1,2 MB
5/  Ložiska všeobecné údaje 1,8 MB
6/  Použití ložisek 3,9 MB
7/  Mazání ložisek 1,9 MB
8/  Montáž a demontáž ložisek 2,2 MB
9/  Servis 0,7 MB

1/  Kuličková ložiska 6,5 MB 
2/  Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem 4,4MB
3/  Naklápěcí kuličková ložiska 3 MB
4/  Válečková ložiska 6,3MB
5/  Kuželíková ložiska 3,9 MB
6/  Soudečková ložiska 5,1 MB
7/  Toroidní ložiska CARB 4MB
8/  Axiální kuličková ložiska 2,3MB
9/  Axiální válečková ložiska 1,4MB
10/  Axiální soudečková ložiska 1,5MB
11/  Speciální výrobky 3,1MB
12/  Mechanotronika 1,4MB
13/  Příslušenství ložisek 3,2MB
14/  Ložisková tělesa 4,2MB
15/  Výrobky pro údržbu a mazání 0,8MB
16/  Další výrobky SKF 4,4MB
17/  Přehled výrobků 0,5MB

18/ Jehlová ložiska SKF
19/ Ložiskové domečky Y , ložiskové jednotky Y