Zařízení pro ustavování hřídelí TMEA 2

Prodej TMEA 2 ukončen. Nahrazeno TKSA 20.


     TMEA 2 je zařízení, které zjednodušuje ustavení hřídelí. Dvě měřicí jednotky lze snadno upevnit na hřídele pomocí magnetických konzolí nebo řetězů. Každá měřicí jednotka vysílá laserový paprsek, který je promítán na detektor druhé jednotky.
     Zobrazovací jednotka ukazuje v průběhu ustavování hodnoty pro spojky  a patky stroje v “reálném čase” , a tedy není nutné opakovaně kontrolovat
vyrovnání.
     Laserový paprsek a dílky na stupnici usnadňují předběžné ustavení.
     Pracovník může držet v jedné ruce zobrazovací jednotku a druhou ustavovat stroj.
     Magnetické konzole upevňují měřicí jednotky na hřídel.
     Sada formulářů je určena pro vedení záznamu o průběhu ustavování.

     Měření, ustavování a dokumentování. Nejprve zjistěte, jak přesně je stroj ustaven. Ustavte stroj ve svislé a vodorovné rovině. Nakonec zdokumentujte a zaznamenejte průběh jednotlivých činností.