Zařízení pro ustavování řemenic TMEB 2

 
  

     Zařízení TMEB 2 ustavuje řemenice tam, kde je to nejdůležitější – v drážkách. Silné magnety umožňují upevnit zařízení TMEB 2 přímo do drážky řemenice. Zařízení skládá ze dvou částí – laserového vysílače a přijímače, lze snadno a jednoduše upevnit. Trojrozměrná cílová plocha na přijímači usnadňuje detekci nesouososti a stanovení druhu nesouososti – ve vodorovné rovině, 
ve svislé rovině, rovnoběžné anebo kombinace všech tří typů. Na základě zjištěných přesných údajů pracovník ustaví díly, dokud laserový paprsek není
totožný s referenční přímkou na přijímači.
     


Ustavování řemenic