Servisní práce

   1/ Opravy strojních zařízení :
Převodovky
- kuželové, šnekové, planetové. Kompletní opravy a výroba ozubených soukolí.
Vývěvy a čerpadla - odstředivé, plunžrové, membránové, zubové. Opravy rotorů, hřídelí.
Míchadla - opravy vrtulí, hřídelí.
Dopravníky a manipulátory - opravy veškerých pohonných jednotek, válečků, rozvodů mazání .
Ventilátory - opravy ložiskových jednotek, vyvážení oběžných kol.
Mlýny a třídiče - opravy ložiskových jednotek včetně instalací a montáže automatických mazacích systémů.
Válce - opravy válců včetně dodávky ložisek, těsních prvků.

2/ Diagnostika :
Preventivní údržba a diagnistika včetně základní vibrační diagnostiky, kontrola mazání a laserové ustavování soustrojí ( řemeny, spojky, kardany ).