Gufera - CR těsnění

Těsnění CR ( gufera )jsou vyráběna v nejrůznějších provedeních podle požadavků průmyslových odvětví pro hřídele o průměru až cca. 4700 mm. Hlavní skupinu tvoří hřídelové těsnící kroužky s pružinou .
Výkon a spolehlivost těsnění závisí v největší míře na materiálu těsnícího břitu. Proto jsou těsnění CR s ohledem na způsob použití standardně vyráběna s těsnícími břity z různých materiálů.

Příklad označení SKF gufera :
CR 28x52x7 HMS47 R, CR 30x42x7 CRW1 V, CR 30x62x7 HMS4 R .......

Materiál : Nitrilkaučuk snáší i krátkodobý běh nasucho. Přípustná provozní teplota činí -50 až +100 °C a krátkodobě až +120 °C. Při vyšších teplotách materiál tvrdne.
  Silikonová pryž se vyznačuje vysokou tepelnou odolností a může se používat při teplotách od -70 °C až +160 °C. Další důležitou vlastností silikonové pryže je schopnost absorbovat maziva, a tedy snižovat tření a opotřebení na minimum.
  Fluorokaučuková pryž ( VITON )je charakteristická vysokou tepelnou a chemickou odolností. Fluorokaučuková těsnění jsou vhodná pro teploty až do + 200 °C. Těsnění jsou rovněž odolná vůči olejům a hydraulickým kapalinám, palivům a mazivům, jakož i minerálním kyselinám a alifatickým aromatickým uhlovodíkům, které vyvolávají poškození těsnění z jiného materiál