Hydraulická těsnění SKF

Hlavním úkolem hydraulických těsnění je zadržet hydraulické kapaliny, zabránit průniku pevných částic a kapalin a udržet hydraulický tlak. Tento úkol vyžaduje použití těsnění v nejrůznějších provedeních a vhodné příslušenství. Nabídka hydraulických těsnění SKF zahrnuje následující typy těsnění, vhodné pro jednotlivé způsoby použití:
- těsnění hydraulických pístů
- těsnění pístních tyčí
- stírací kroužky
- vodicí kroužky a vodicí kluzné pásky
Hydraulické válce rovněž vyžadují statické těsnění včetně O-kroužků a velmi často také opěrné kroužky.

Těsnění hydraulických pístů musí především zajistit vysoce účinné utěsnění po celou dobu životnosti, a to za provozních podmínek, pro něž byla vybrána.
Volba typu těsnění hydraulického pístu závisí především na způsobu, jakým píst pracuje – zda se jedná o jednočinný nebo dvojčinný válec. Pro jednočinný válec je v zásadě vhodné vybírat takový typ těsnění, které zaručí optimální utěsnění při pracovním režimu válce, např. při nejtenčím možném mazacím filmu, který se ještě může udržet v místě styku mezi těsněním a vnitřním povrchem válce.
Optimální těsnicí účinek v dvojčinném válci zaručuje těsnění pro dvojčinné písty. Pokud je píst dvojčinného válce opatřen dvěma jednočinnými těsněními, může snadno dojít k havárii. Příčinou může být velmi vysoký tlak v prostoru mezi těsněními.

Těsnění pístní tyče je hydraulické těsnění v hydraulickém válci, který je určen pro provoz v nejnáročnějších podmínkách. Kromě normálního opotřebení a stárnutí působí negativně na účinnost těsnění změny kvality povrchu pístní tyče. Těsnění pístní tyče má často zásadní vliv na funkci hydraulického válce jako celku. Nefunkční těsnění pístní tyče může v některých případech způsobit havárii a poškození život-ního prostředí. Tedy platí, že je bezpodmínečně nutné zvolit správné těsnění pístní tyče a v neposlední řade se seznámit s vlastnostmi stávajících typů těsnění.
Těsnění pístní tyče musí splňovat vysoké nároky, protože musí být funkční při působení vysokého i nízkého tlaku, a to často v kombinaci se střídajícími se vysokými a nízkými teplotami. Těsnění pístní tyče musí zanechat na povrchu mazivový film, který musí být dostatečně tenký, aby zůstal na povrchu válce po průchodu stíracího kroužku. Při volbě těsnění pístní tyče je nutné stanovit rozsah použití a provést analýzu volby na základě pečlivě vypracované specifikace požadavků. Těsnění ojnice jsou vyráběna v několika provedeních, aby byla zajištěna správná funkce za nejrůznějších provozních podmínek. Bohužel, neexistuje dokonalé těsnění pístní tyče, které by splňovalo veškeré požadavky, jež jsou často protichůdné.

Stírací kroužky. Částice nečistot v hydraulickém systému představují nejčastější příčinu havárie a zkrácení životnosti těsnění. Největší množství částic proniká do systému s pístní tyčí. Tomu má zabránit stírací kroužek.
Stírací kroužek je určitě nejpodceňovanější typ těsnění hydraulického válce z hlediska důležitosti pro funkci. Volba stíracího těsnění by však měla vycházet z pečlivě vypracované specifikace požadavků, stejně jako v případě volby těsnění pro píst a pístní tyč. Zvláštní pozornost je nutno věnovat prostředí a provozním podmínkám.
Stírací kroužek musí být navržen nejen s ohledem na snadnou montáž na pístní tyč (dynamická funkce), ale i do tělesa (statická funkce).
V této příručce představujeme standardní nabídku stíracích kroužků SKF s uvedením hlavních konstrukčních vlastností a provozních podmínek.