Axiální soudečková ložiska

     V axiálních soudečkových ložiskách je zatížení přenášeno z jedné oběžné dráhy na druhou pod určitým úhlem vzhledem k ose ložiska. Tato ložiska mohou tedy přenášet kromě axiálních zatížení, současně i radiální zatížení. Další důležitou vlastností axiálních soudečkových ložisek je jejich naklopitelnost. Ložiska tedy vyrovnávají průhyb hřídele a nesouosost hřídele vzhledem k tělesu.
     Příklad označení : 29415 E, 29326 E, 29412 E.........