Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

     Oběžné dráhy vnitřních a vnějších kroužků kulič­kových ložisek s kosoúhlým stykem jsou vzájemně přesazeny ve směru osy ložiska. Tato ložiska jsou tedy obzvláště vhodná pro přenášení kom­binovaných zatížení, tzn. současně působících radiálních a axiálních zatížení.
Axiální únosnost kuličkových ložisek s kosoú­hlým stykem vzrůstá s rostoucím úhlem styku. Úhel styku je definován jako úhel, který svírá spojnice stykových bodů kuličky a oběžných drah v radiální rovině, ve které je přenášeno zatížení z jedné oběžné dráhy na druhou, a kolmice na osu ložiska.
Ložiska se vyrábějí s klecí kovovou nebo polyamidovou.

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem mohou přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru. Ložisko musí být obvykle nastaveno proti
druhému ložisku. Standardní nabídka kuličkových ložisek s ko­soúhlým stykem SKF zahrnuje ložiska řady 72 B a 73 B. Obě provedení jsou určena pro všeobecné použití.
Příklad označení : 7205 BEP, 7206 BECBP, 7207 BEP, 7208 A, 7209 A, 7202 BEP, 7203 BEP, 7204 BEP, 7205 BEP, 7206 BEP, 7210 BEP .....

Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem  vycházejí konstrukčně ze dvou jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem, avšak mají menší šířku. Mohou přenášet radiální zatí­žení i obousměrná axiální zatížení. Ložiska umož­ňují navrhnout tuhé uložení a přenášejí i klopné
momenty.
Příklad označení : 3205 A, 3205 A, 3206 A, 3309 A, 3310 A, 3202 A, 3312 A .....
Příklad označení ložisek s těsněním : 3200 A-2RS1, 3206 A-2RS1, 3309 A-2RS1, 3202 A-2Z, 3309 A-2Z .......

Čtyřbodová ložiska jsou jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, jejichž oběžné dráhy jsou navrženy takovým způsobem, aby mohly přenášet axiální zatížení v obou směrech. Ložiska mohou až do určité velikosti přenášet radiální zatížení, které tvoří zlomek axiálního zatížení. Tato ložiska vyžadují podstatně menší prostor v axiálním směru než dvouřadá kulič­ková ložiska.
Příklad označení : QJ 304 N2MA, QJ 207 N2MA, QJ 312 N2MA, QJ 208 MA, QJ 211 MA ......

Dvouřadé vačkové kladky SKF, které konstrukčně vycházejí z dvouřadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem, mají stykový úhel 25°. Kladky jsou připraveny k okamžité montáži a mohou být používány ve všech typech vačko­vých pohonů, v dopravních systémech atd. Jsou opatřeny ocelovými kryty, které tvoří těsnicí spá­ru s osazením na vnitřním kroužku. Zadržují ma­zivo uvnitř ložiska a brání proniknutí nečistot do ložiska.
Příklad označení : 305800 C-2Z, 305801 C-2Z, 305802 C-2Z, 305803 C-2Z, 305804 C-2Z, 305805 C-2Z, 305806 C-2Z, 305807 C-2Z, 
305702 C-2Z, 305705 C-2Z

    Přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem ( ložiska pro vřetena obráběcích strojů )se vyrábí ve třech různých rozměrových řadách a dále v různých konstruk­čních variantách. Jsou to jednotlivá ložiska, uni­verzálně párovatelná ložiska a sady párovaných ložisek.
Příklad označení : 7002 CDGA/P4A, 7202 CDGA/P4A, 7203 CDGA/P4A, 7204 CDGA/P4A, 7205 CDGA/P4A, 7206 CDGA/P4A, 7207 CDGA/P4A,
7208 CDGA/P4A, 7209 CDGA/P4A, 7210 ACDGA/P4A , 71902 CDGA/P4A,

Ložiska ZVL jsou označována : B 7204 CATB P4, B 7205 CATB P4, B 7206 CBTB P4, B 7205 CATB P4, B 7208 CATB P4 .........

     Přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro kuličkové šrouby se vyrábějí s úhlem styku 60° a přesnosti P4.
Příklad označení : BSA 201 CGA, BSA 202 CGA, BSA 203 CGA, BSA 204 CGA, BSD 2047 CGA, BSA 205 CGA, BSD 2562 CGA, BSA 305 CGA,
BSD 3062 CGA, BSA 206 CGA, BSD 3572 CGA, BSA 207 CGA, BSD 4072 CGA, BSD 4090 CGA, BSA 308 CGA, BSD 4575 CGA, BSD 45100 CGA
    

     V případě dotazu na označení ložisek : exvalos@exvalos.cz