Polymerová kuličková ložiska

     Korozní a chemická odolnost.  Nízká hmotnost a tichý chod.  Nepotřebují mazivo.

Polymerová kuličková ložiska
( plastová ložiska ) se skládají z následujících částí:
• polymerové kroužky
• kuličky z nerezové ocele, skla, 
polymeru nebo jiných materiálů a
• polymerová klec.

     Polymerová kuličková ložiska mohou být  vyrobena z nejrůznějších materiálů a jejich kombinací. Volba materiálu závisí na způsobu použití. Vlastnosti polymerů se výrazně liší od vlastností oceli. Jednou z nejdůležitějších je jejich odolnost proti korozi a chemická odolnost. Polymery používané pro výrobu ložisek se vyznačují nízkým součinitelem tření, vysokou odolností proti mechanickému opotřebení a únavě materiálu. Tato „samomazná“ ložiska mohou běžet nasucho a nevyžadují mazání.
    Polymerová ložiska však přenášejí mnohem nižší zatížení a pracují při nižších otáčkách než běžná celoocelová ložiska. Polymerová ložiska vynikají vysokou měrnou pevností (poměr pevnosti a hmotnosti), což je výhodné předev­ším v uloženích, v nichž hmotnost představuje důležité konstrukční hledisko. Nízká tendence polymerů k tečení zaručuje vysokou rozmě­rovou stabilitu po celou dobu provozní trvan­livosti ložisek.

     Použití : Polymerová kuličková ložiska jsou určena především pro uložení, která musí být odolná proti vlhkosti nebo chemickým látkám. V tako­vých uloženích nelze používat ocelová ložiska vůbec nebo jen s určitými omezeními a z toho důvodu jsou z technického i ekonomického hlediska polymerová kuličková ložiska vhodnější. Polymerová kuličková ložiska mohou praco­vat bez maziva. Lze je tedy používat v ulože­ních, která nemohou být domazávána, např. z hygienických důvodů. Možnosti použití těchto ložisek jsou stejně široké jako jejich přednosti. Dále je uveden přehled některých průmyslových odvětví a uložení, v nichž našly své uplatnění již dnes.
•  ložiska pro potravinářské stroje
•  ložiska pro lékařské přístroje
•  ložiska pro vytápění a klimatizace
•  ložiska pro chemický průmysl a galvanické pokovování
•  ložiska pro film, fotografický a farmaceutický průmysl
•  ložiska pro textilní stroje
•  ložiska pro výrobu modelů a lehkých konstrukcí
•  ložiska pro měřicí zařízení

Provední
: jednořadá kuličková ložiska, axiální kuličková ložiska

Příklad označení : 6000/HR11TN, 6202/HR22T2, 16006/HR22T2, 6205/HR22T2, 6204/HR11TN ......