Soudečková ložiska

     Soudečková ložiska mají jednu nebo dvě řady soudečků a společnou kulovou oběžnou dráhu vnějšího kroužku. Dvě oběžné dráhy na vnitřním kroužku svírají určitý úhel a osou ložiska. Ložiska jsou naklápěcí a mohou tedy vyrovnávat nesouosost hřídele vzhledem k tělesu či průhyb hřídele. Vzhledem k těmto konstrukčním vlastnostem je v podstatě nelze nahradit v mnoha uloženích jinými typy ložisek. Soudečková ložiska SKF mohou přenášet kromě radiálního zatížení i vysoká axiální zatížení v obou směrech a svou konstrukcí zaujímají přední postavení na trhu.

     Přídavná označení : K - kuželová díra s kuželovitostí 1:12
                                         W33 - obvodová drážka se třemi mazacími otvory ve vnějším kroužku
                                         C3 - radiální vůle větší než normální
                                         J  - ocelová klec
                                         M - mosazná klec

     Příklad označení : 22205 E, 22206 E, 22206 W33J, 22206 KW33K, 22206 E K , 22207 E, 22208 E, 22209 E, 22210 E, 22211 E, 22212 E ...  
     Tato ozačení jsou stejná jak pro SKF ložiska, tak pro ložiska ostatních výrobců.


 

 

Prodej ložisek SKF