Válečková ložiska

     Válečková ložiska se vyrábí v mnoha typech, rozměrech a velikostech. Většinu tvoří jednořadá ložiska s klecí. Standartní nabídku pro všeobecné strojírenství doplňují jednořadá a dvouřadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles ( bez klece ). Ložiska s klecí přenášejí vysoká radiální zatížení a mohou pracovat při vysokých otáčkách. Ložiska s plným počtem valivých těles jsou vhodná pro velmi vysoká zatížení a středně vysoké otáčky.
     Nejdůležitějším dílem válečkových ložisek SKF jsou válečky. Geometrie dotyku, tzv. logaritmický profil, zajišťuje v ložisku optimální rozložení tlaku v místě dotyku. Jejich kvalita povrchu přispívá k vytvoření souvislého mazacího filmu a optimálnímu odvalování válečků. Tato zdokonalení přinesla podstatné zlepšení funkce válečkových ložisek, jakož i provozní spolehlivosti ve srovnání s běžnými ložisky, přičemž jsou navíc méně citlivá na nesouosost.

     Konstrukce :
     provedení NU - vnější kroužek ložiska v provedení NU má dvě vodící příruby, tatímco vnitřní kroužek je bez vodících přírub. Axiální posuv hřídele vzhledem k tělesu je přípustný v obou směrech.
     provedení N - vnitřní kroužek ložiska v provedení N má dvě vodící příruby, zatímco vnější kroužek je bez vodících přírub. Axiální posuv hřídele vzhledem k tělesu je přípustný v obou směrech.
     provedení NJ - vnější kroužek ložiska v provedení NJ má dvě vodící příruby, zatímco vnitřní kroužek je opatřen jednou vodící přírubou. Tato ložiska tedy mohou být používána jako axiálně vodící v jednom směru.
     provedení NUP - vnější kroužek ložiska v provedení NUP má dvě vodící příruby a vnitřní kroužek má jednu pevnou přírubu a jednu volnou přírubu, kterou tvoří volný přírubový kroužek. Tato ložiska lze použít jako obousměrné axiálně vodící ložiska.

     Příklad ozanční : NU 2203 , NU 203, NU 2210, NU 204, NU 205, NU 206, NU 207, NU 208, NU 209, NU 210, NU 211, NU 212, NU 213, NU 214,
     NU 215, NU 216, NU 217, NU 218, NU 220, NU 222, N 311, N 211, NJ 2205, NJ 2206, NJ 2207, NJ 2208, NJ 2209, NJ 2210, NJ 2211, NJ 2212,
     NJ 407, NJ 408, NJ 309, NJ 210, NJ 211, NJ 212, NUP 309, NUP 312, NUP 2304
     Ložiska se zkříženými válečky : MMXC 1006, MMXC 1007, MMXC 1908, MMXC 1008, MMXC 1909, MMXC 1009, MMXC 1910, MMXC 1010 ...
     Tato ozačení jsou stejná jak pro SKF ložiska, tak pro ložiska ostatních výrobců.