Informace o NSK

     Společnost NSK (Nippon Seiko Kabushiki  Kaisha)  zahájila  svou  činnost v roce 1916 a vyrobila první kuličková ložiska  na  území  Japonska.  Za  dobu své  existence  společnost  NSK  Ltd.  vyvinula kompletní sortiment ložisek, která  se  prodávají  po  celém  světě a velkou měrou přispěla k vývoji v různých odvětvích ekonomiky a k pokroku v oblasti techniky. NSK využila svoji odbornost a zkušenost rovněž při výrobě přesné lineární techniky, komponent pro automobilový průmysl a výrobků z oblasti mechatroniky. Od roku 1960 společnost NSK aktivně  proniká  na  zahraniční  trhy. V  současné  době  má  NSK  více  než  26 tisíc zaměstnanců v 29 zemích a své produkty  vyrábí  ve  více  než  30  závodech po celém světě. V roce 1963 byla otevřena první evropská  pobočka  NSK  v  německém Düsseldorfu,  v  roce  1976  společnost zahajuje  výrobu  v  prvním  evropském výrobním závodě v Peterlee (UK). V současné době jsou evropské prodejní aktivity NSK podporovány výrobními závody  v  Anglii,  Polsku  a  Německu, logistickými centry v Holandsku, Německu a Anglii a technologickými centry v Německu, Anglii, Francii a Polsku.
Společnost  rovněž  disponuje  rozsáhlou sítí autorizovaných distributorů.

UNIKÁTNÍ 2D ZNAČENÍ ZAJIŠŤUJE DOHLEDATELNOST PŘESNÝCH VŘETENOVÝCH LOŽISEK OD NSK
Jakožto přední světový výrobce valivých ložisek, společnost NSK neustále investuje do výrobních technologií za účelem zvyšování kvality a výkonnosti svých produktů. Tyto nemalé investice je třeba chránit, proto NSK používá technologie, které umožňují jednotlivá ložiska identifikovat a zpětně dohledat veškerá data z výrobního procesu. Díky unikátnímu laserovému 2D značení přesných vřetenových ložisek vyráběných v anglickém Newarku si každé ložisko nese svůj výrobní “životopis”, čímž je garantována kvalita a plná dohledatelnost výrobních údajů. Značení je navíc velmi účinným opatřením proti padělkům.
Implementace systému dohledatelnosti materiálových a výrobních údajů v současnosti napomáhá zvyšovat kvalitu a spolehlivost výrobků, zároveň pozitivně přispívá k celkovému snižování nákladů. Co bylo dříve doménou v oblasti medicíny a letectví je nyní hojně využíváno v rozsáhlé řadě výrobních a zpracovatelských procesů od výroby obráběcích strojů po potravinářský průmysl.
Laserové 2D značení ložisek umožňuje snadný přístup k mnohem většímu množství informací ve srovnání se standardně používanými sériovými čísly nebo výrobními dávkami. Unikátní kód zahrnuje důležité výrobní údaje jako jsou data z obráběcích procesů, dále pak hodnoty axiální a radiální házivosti či velikost předepnutí.
Data obsažená ve 2D kódu slouží k vytváření rozsáhlé výrobní databáze, některé z údajů jsou pak uvedeny přímo na štítcích balení ložisek. Tím je umožněna nezbytná kontrola kvality každého jednoho ložiska a zajištěna kompletní materiálová a výrobní dohledatelnost tak, jak to požadují standardy v leteckém a automobilovém průmyslu.
Většina přesných ložisek od NSK je používána na vřetenech obráběcích strojů. Tyto aplikace vyžadují zvýšenou pozornost v případě potřeby výměny ložiska. 2D značení umožňuje kompletní identifikaci jednotlivého ložiska, takže informace o opotřebení a dosažené životnosti mohou být detailně konfrontovány s konkrétními daty z výrobního procesu. V minulosti bylo v případě nutnosti třeba prověřit údaje z celé výrobní dávky, což představovalo mnohem větší časovou náročnost.
Systém kontroly NSK automaticky měří kritické rozměry ložisek, zajišťuje 100% kontrolu a nulovou zmetkovost. Hodnoty měření jsou uchovávány v databázi, která je prostřednictvím 2D značení propojena s každým vyrobeným ložiskem. Informace o skutečně použitých materiálech, komponentech, obsluze strojního zařízení a dalším výrobním personálu umožňují identifikovat podíl jednotlivých složek výrobního procesu na finálním produktu. Tímto způsobem je pro zákazníka kontinuálně zajištěna nejvyšší kvalita a minimalizace nákladů spojených s případnou neplánovanou výměnou vadného ložiska.
Kromě neustále rostoucích investic v oblasti výzkumu a vývoje, společnost NSK rovněž investuje do zefektivnění skladových procesů a expedice za účelem zajištění co možná nejflexibilnější obsluhy zákazníků. V současné době má NSK na skladě v anglickém Newarku zboží za několik milionů liber. Nejen garance špičkové kvality, ale rovněž co nejkratší dodací termín pro většinu vyráběného sortimentu jsou v NSK klíčovými kritérii v přístupu k zákazníkovi.


MADE IN EVROPE - LOŽISKA NSK VYRÁBĚNÁ V EVROPĚ
Kde jsou vyráběny produkty, které společnost NSK dodává mnoha evropským výrobcům obráběcích strojů? Pro někoho může být překvapením, že vysoce přesná vřetenová ložiska pochází z výrobního závodu nacházejícího se v anglickém městě Newark.
Kde jsou vyráběny produkty, které společnost NSK dodává mnoha evropským výrobcům obráběcích strojů? Pro někoho může být překvapením, že vysoce přesná vřetenová ložiska pochází z výrobního závodu nacházejícího se v anglickém městě Newark. Společnost NSK byla založena v roce 1916 a vyrobila první kuličkové ložisko v Japonsku. Od té doby NSK vyvinula kompletní řadu valivých ložisek, která byla úspěšně prodávána po celém světě a výrazně přispěla k rozvoji mnoha průmyslových sektorů a technologií. V šedesátých letech firma zahájila své působení na evropském a americkém trhu. Vzhledem ke značnému nárůstu poptávky bylo rozhodnuto otevřít v Evropě vlastní výrobní závody. Z tohoto důvodu NSK v roce 1976 vybudovala výrobní závod v anglickém Peterlee, který primárně vyrábí produkty pro evropský trh. V roce 1990 dochází k akvizici anglického výrobce ložisek – společnosti RHP, vlastnící výrobní závod v Newarku.
Výroba produktů pro evropský trh - Produktivita závodu v Newarku byla od počátku svého začlenění do skupiny NSK nepřetržitě posilována prostřednictvím zvyšování výrobních kapacit a zkvalitňováním interních procesů. Rovněž došlo k rozšíření stávajícího výrobního programu. V současné době zaměstnává výrobní závod v Newarku (včetně logistiky a technologického centra) přibližně 500 pracovníků. Jednu z hlavních produktových řad tvoří v Newarku přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, určená zejména pro evropské výrobce obráběcích strojů. Kromě standardní řady vysoce přesných kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem NSK dále vyrábí vysokorychlostní řadu Robust. Hybridní ložiska s keramickými kuličkami jsou rovněž v nabídce anglického závodu. Tato jsou používána zejména pro nejnáročnější aplikace jako jsou hlavní vřetena obráběcích strojů. Výsledkem těsné spolupráce výrobního závodu a technologického centra s předními výrobci obráběcích strojů jsou dvě nové produktové řady, které jsou pro tento průmyslový sektor velmi důležité. Jednou z nich je řada ložisek “Robust Shot” s mazacími drážkami a otvory ve vnějším kroužku vyvinutá speciálně pro vysokorychlostní aplikace. Další novinkou je řada ložiskových jednotek BSBD pro podporu kuličkových šroubů.
Identické výrobní procesy - Aktivity společnosti NSK v Evropě podtrhují snahu vyrábět své produkty co nejblíže u zákazníka, aby bylo možno co nejvíce zjednodušit logistiku a minimalizovat dodací termíny. Současně jsou veškeré výrobní a kontrolní procesy strukturovány naprosto identicky ve všech výrobních závodech NSK po celém světě tak, jak jsou aplikovány v mateřských závodech v Japonsku.
Investice do kvality - Několik tisíc produktů opouští každý den výrobní linky anglického závodu. Během několika posledních let byly investovány velké finanční prostředky do nového strojního zařízení a procesů za účelem neustálého zlepšování kvality výrobků. Jedním z takových příkladů jsou systémy zajišťující čištění jednotlivých komponent, jejichž modernizace přinesla velmi vysoký standard v této oblasti výrobního procesu. Výsledkem je maximální čistota vnitřního prostoru ložisek, což má velmi zásadní vliv na dlouhou provozní životnost.
Technologické centrum - Společnost NSK má v Newarku take své technologické centrum zabírající plochu 5600 m2. Mezi klíčové aktivity pracovníků centra patří vývoj nových a zlepšování stávajících produktů. Tým inženýrů se rovněž zabývá analýzami ložisek, která již byla v provozu. Technologické centrum se pyšní špičkovými metrologickými technologiemi zahrnujícími vše od jednoduchých tahových zkoušek až po spektrální analýzu či komplexní metalurgické rozbory. Skutečné provozní podmínky jsou simulovány na mnoha testovacích zařízeních. To vše umožňuje společnosti NSK poskytnout svým zákazníkům maximální podporu pro vývoj, konstrukci a sériovou výrobu nových produktů.

 

NOVÉ NEREZOVÉ LOŽISKOVÉ JEDNOTKY NSK KOMBINUJÍ VYSOKOU KOROZIVZDORNOST S MAZACÍ TECHNOLOGIÍ MOLDED-OILTM
Nové ložiskové jednotky, vyráběné z martenzitové nerezové oceli, vyhovují provozním podmínkám aplikace a jsou odolné vůči chemickým látkám používaným při mycích procesech. V provedení se stojatým ložiskovým tělesem a přírubovým ložiskovým tělesem tak snižují náklady provozovatele a nabízejí výrazné finanční i časové úspory. Co je rovněž důležité, všechna provedení nerezových ložiskových jednotek jsou zaměnitelná se standardními jednotkami NSK vyráběnými dle norem ISO.
Použití inovační technologie NSK Molded-OilTM napomáhá prodloužení životnosti nerezových ložiskových jednotek v prostředí, kde hygiena a korozivzdornost jsou rozhodujícími faktory. Jedná se o speciální tuhé mazivo zvyšující výkonnost strojů a zařízení, jejich spolehlivost a prodlužující bezúdržbové intervaly v podmínkách vysoké vlhkosti, koroze a znečištění.
Účinnost technologie Molded-OilTM poskytuje provozovateli zařízení skutečné úspory ve srovnání se standardně používanými a často nákladnými metodami mazání strojních částí. Dlouhodobým a podrobným testováním bylo zjištěno, že Molded-OilTM nabízí více než dvojnásobek životnosti běžných mazacích tuků v prostředí kontaminovaném vodou. Tato technologie navíc zajišťuje tzv. “čistý provoz” bez nebezpečí úniků mazacího tuku
do okolí. Rovněž zde odpadá potřeba doplňování maziva – Molded-OilTM zajišťuje nepřetržitou dodávku mazacího oleje.
Technologie Molded-OilTM je účinná zejména v potravinářských provozech, kde v žádném případě nesmí docházet ke znečišťování zpracovávaných produktů olejem. Tato metoda rovněž efektivně překonává problém ztráty maziva v důsledku kontaminace vodou. Použitím nerezových ložiskových jednotek s technologií Molded-OilTM dosáhneme zvýšené spolehlivosti a delších bezúdržbových intervalů strojních zařízení používaných
při zpracování potravin, balení, plnění do lahví a chemických procesech, kde běžně dochází k velkým ztrátám maziva.
Alternativní variantou mazání nerezových ložiskových jednotek NSK je speciální tuk USDA H1 vhodný pro použití v potravinářském průmyslu. Tyto jednotky jsou vybaveny maznicí pro snadné doplňování tuku.

 

 

Řada vysoce přesných ložisek s kosoúhlým stykem ROBUSTSHOT je navržena tak, aby vyhověla náročným požadavkům vřeten s integrovaným elektromotorem. Zajištuje klidný a spolehlivý chod vřetene, prudké zrychlení a zpomalení, vyšší otáčky (přes 3 miliony d m n) a delší životnost.
Řada ROBUSTSHOT splňuje neustálý požadavek světových výrobců obraběcích  na  zvyšování  otáček  vřeten,  aby bylo možno provádět co nejvíce operací v  rámci  jediného  stroje.  Vysokorychlostní  provoz  s  co  nejkratšími  časy rozběhu a doběhu vřeten jsou nutnými podmínkami  k  dosažení  tohoto  cíle. Spolehlivé a nepřetržité mazání oběžných drah je proto pro výrobce ložisek mimořádnou výzvou; bez vhodného systému mazání je provoz ložisek za takto náročných podmínek zcela nemožný.
Společnost  NSK  vyvinula  řadu  ložisek ROBUSTSHOT tak, aby řešila problémy  spojené  s  konveční  metodou mazání olej-vzduch, při které je mazivo do ložiska vstřikováno ze strany pomocí  trysky.  Technologie  ROBUSTSHOT zajišťuje přívod mazacího oleje přímo na oběžné dráhy ložiska prostřednictvím mazací drážky a otvorů ve vnějším kroužku.  Tento  způsob  zajišťuje  spolehlivou a konstantní dodávku maziva umožňující otáčky přes 3 miliony d m n.
Díky  skutečnosti,  že  odpadá  použití vstřikovacích  trysek,  systém  mazání ložisek řady ROBUSTSHOT umožňuje konstruovat vysoce kompaktní vřetena. Navíc, rozměry ložisek řady ROBUSTSHOT jsou shodné s rozměry standarních tukem mazaných přesných ložisek, což  napomáhá  modulovému  použití jednotlivých komponent napříč různými produktovými řadami vřeten. To je jeden z hlavních faktorů mající vliv na cenovou
konkurenceschopnost výrobce vřeten.
Řada  ROBUSTSHOT  je  dostupná  od průměru díry 30 mm do 110 mm a je dodávána  v  široké  škále  uspořádání: SU univerzálně párovatelné ložisko, DU univerzálně  sestavitelný  pár  ložisek, DB pár ložisek (zády k sobě), DF pár ložisek  (čely  k  sobě),  DT  pár  ložisek (tandem),  dále  pak  trojice  a  čtveřice ložisek.
NSK je mnohaletým předním světovým výrobcem vysoce přesných vřetenových  ložisek.  Není  proto  náhodou, že si značná část německých ale i dalších  evropských  výrobců  obráběcích strojů volí NSK nejen jako dodavatele, ale i jako partnera pro vývoj nových produktů a řešení. S řadou ložisek s kosoúhlým  stykem  ROBUSTSHOT  společnost dále rozšiřuje svoji výrobní řadu ložisek  určených  pro  sektor  obráběcích strojů.

Příklad označení NSK řada BNR19 : 25BNR19S, 25BNR19H, 25BNR19, 25BER19S, 25BER19H, 25BER19X, 30BNR19S, 30BNR19H, 30BNR19X
BNR - úhel styku 18° , BER - úhel styku 25°,  S - kroužky ocel , kuličky ocel  , H - kroužky ocel , kuličky keramika, X - kroužky lepší ocel , kuličky keramika
Další řada BNR10, BER10, BNR29, BER29 ......