Přesné vodící tyče

     Přesné vodící tyče pro lineární vedení mohou být plné nebo duté. Plné tyče se dodávají ve všech rozměrech odpovídajících lineárním kuličkovým ložiskům, zatímco duté tyče se dodávají s minimálním vnějším průměrem 12 mm. Mají indukčně kalený a broušený povrch. Hloubka prokalení podle průměru tyče od 0,4 mm až po 2,2 mm. Vodící tyče se vyznačují neobyčejně vysokou rozměrovou stabilitou a dlouhou životností. Pro zvláštní způsoby použití se mohou dodávat plné tyče z nerezové oceli nebo natvrdo chromované tyče s tloušťkou vrstvy cca 10 µm. Při použití vodících tyčí z nerezové ocele se nesmí zapomínat, že jejich povrch nedosahuje tvrdosti tyče z ocele pro tepelné zušlechtění.
     Vzhledem ke svým přednostem se vodící tyče používají nejen ve vedeních s lineárními kuličkovými ložisky, ale i pro jiné účely, např. jako osy, sloupky atd.
       Skládané vodící tyče. Skládané vodící tyče se mohou vyrobit podle výkresové dokumentace zákazníka buď se závitovými nebo zásuvnými spoji
v závislosti na způsobu použití. Přesně vystředěné čepy a vybrání zajišťují hladký přechod v místě spoje. 

Materiál nelegovaná ušlechtilá ocel 12050 nebo 12060.
Povrchová tvrdost 60 až 64 HRc.
Materiál nerezová ovel tvrdost 55 až 58 HRC.
Drsnost povrchu Ra max. 0,3 micrometrů.Rozměry Hmot- Moment Plocha Označení
nost setrvačnosti průřezu Plné tyče duté tyče
  Tyč Tyč Plná Dutá  Plná Dutá z ušlechtilé z nerezové z ušlechtilé ocele z ušlechtilé ocele
  plná dutá tyč tyč tyč tyč ocele ocele natvrdo  
d d1 r   chromované  
  min  
mm   kg/m   cm4   mm2  
5 - 0,8 0,15 - 0,0031 - 19,6 - LJMA 5x3800 - - -
8 - 0,8 0,39 - 0,02 - 50,3 - LJMA 8x3800 LJMR 8x3800 LJMH 8x3800 -
12 3,5 1 0,89 0,78 0,102 0,1 113 100 LJMA12x3800 LJMR 12x3800 LJMH 12x3800 LJT 12x3500
16 7 1 1,57 1,28 0,322 0,31 201 163 LJMA 16x3800 LJMR 16x3800 LJMH 16x3800 LJT 16x3500
20 14 1,5 2,45 1,26 0,785 0,597 314 160 LJMA 20x6000 LJMR 20x3800 LJMH 20x6000 LJT 20x5000
25 15 1,5 3,83 2,4 1,92 1,64 491 305 LJMA 25x7600 LJMR 25x6000 LJMH 25x7600 LJT 25x4000
30 16 1,5 5,51 3,55 3,98 3,46 707 453 LJMA 30x7600 LJMR 30x6000 LJMH 30x7600 LJT 30x6000
40 27 2 9,8 5,4 12,6 9,96 1260 685 LJMA 40x7600 LJMR 40x6000 LJMH 40x7600 LJT 40x6000
50 26 2 15,3 10,6 30,7 27,7 1960 1350 LJMA 50x7600 LJMR 50x6000 LJMH 50x7600 LJT 50x6000
60 32,5 2,5 22,1 15,1 63,6 57,1 2830 1920 LJMA 60x7600 LJMR 60x6000 LJMH 60x7600 LJT 60x6000
80 53 2,5 39,2 20,1 201 153 5030 2565 LJMA 80x7600 - LJMH 8,0x7600 LJT 80x6500

     Vodící tyč se závitovou dírou v čele. Konec tyče je tvrdý. Tolerance průměru mohou být poněkud ovlivněny v případě, že závitová díra se přibližuje k zakalené vrstvě.
Příklad označení tyče se závitem v obou čelech : LJMA 25h6x2500 ESSC5
Příklad označení tyče se závitem v jednom čele : LJMA 25h6x2500 ESSC4

     Vodící tyč s radiálními dírami. V tyčích , které musí být opatřeny podpěrou, jsou vyrobeny radiální závitové díry. Poloha radiálních děr odpovídá buď podpěrám, nebo požadavkům zákazníka. Závity se vyrábějí do kalených a broušených tyčí. Tím se zabrání odchylkám tvrdosti a přesnosti vodící tyče.
Příklad označení : LJMA 30h6x3000 ESSC6

     Podpěry pod vodí tyče LRCB/LRCC
Podpěry s předvrtanými otvory mají označené LRCB.
Příklad označení : LRCB 12, LRCB 16, LRCB 20, LRCB 25, LRCB 30, LRCB 40, LRCB 50
Podpěry bez otvorů mají označení LRCC.
Příklad označení : LRCC 12, LRCC 16, LRCC 20, LRCC 25, LRCC 30, LRCC 40