V-kroužky

V-kroužky se montují na hřídele tak, že jejich tenký, šikmý těsnící břit se opírá o plochu, která svírá pravý úhel s osou hřídele (obr.1a). Plocha na hřídeli určená pro montáž těsnícího kroužku nemusí být zvlášť upravovaná a V-kroužky působí současně jako odsřikovací kroužky (obr.1b), protože jsou montovány s přesahem na hřídel a otáčejí se s ní. Kroužky vyrovnávají určitou nesouosost hřídele (obr. 1C) a zajišťují spolehlivé utěsnění i při házení hřídele nebo otáčení hřídele kolem osy, která není totožná s osou hřídele (obr. 1d). Nesmí se však zapomínat, že při použití V-kroužků je vzdálenost, o níž se může hřídel axiálně posouvat, omezená přípustným posunutím V-kroužku vzhledem ke stykové ploše.


Příklad označení SKF :  staré CR 400500 , nové 50 VA R

V-kroužky
                          
                                                                                   VA-kroužky - standartní profil   VS-kroužek - zpevněný profil


Označení V-kroužků Rubena v našem e-schopu např :
VA 10, VA 20, VA 30, VA 40, VA 50, VA 55, VA 60, VA 70 ...........
VS 20, VS 20, VS 50, VS 60, VS 100, ............